Skip to main content
RECALO GmbH

Kişisel Verilerin Gizliliği

1. Kişisel verileri koruma

Genel Bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel bilgilerinize ne olduğunu basitçe anlatacaktır. Kişisel bilgi sizi kişisel olarak kimliğinizi belirleyen herhangi bir bilgidir. Kişisel verilerin koruması konusunda daha fazla bilgi almak için bu metnin altındaki kişisel bilgiler beyanımıza bakabilirsiniz.

Web sitemizde veri toplanması

Bu web sitesinde veri toplanmasından kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işlemesi web sitesi işleticileri tarafından gerçekleştirilir. Bu kişilerin iletişim bilgileri bu web sitesinin künyesinde bulunabilir.

Verilerinizi nasıl toplarız?

Verilerinizin toplanmasının bir yolu örneğin bir iletişim formuna verilerinizi girmeniz gibi bunların bizzat sizin tarafınızdan verilmesidir.

Diğer taraftan web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz otomatik olarak bilişim sistemlerimiz tarafından toplanır. Bu veriler çoğunlukla teknik verilerdir (örneğin, internet tarayıcısı, işletme sistemi veya sayfa ziyaret zamanı). Web sitemize girer girmez bu veriler toplanır.

Kişisel verilerinizi ne için kullanırız?

Verilerin bir kısmı sitenin hatasız olmasını sağlamak için toplanır. Kullanım davranışlarınızı analiz etmek üzere başka veriler de kullanılabilir.

Kişisel verileriniz ile ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacını her zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzetilmesi, engellenmesi veya silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Künyede verilen adres üzerinden bu konuda bizimle her zaman iletişime geçebilir ve ayrıca veri korunması hakkında başka sorular sorabilirsiniz. Bu haklarınız ile birlikte sorumlu denetim makamına başvuru yapmaya da hakkınız vardır.

Analiz Araçları ve Üçüncü Kişi Sağlayıcıların Araçları

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman, sitemizde gezinme davranışınız istatistik olarak değerlendirilebilir. Bu değerlendirme genellikle çerezler ve analiz programları adı verilen araçlarla yapılır. Gezinti davranışınızın analiz edilmesinde genellikle kimliğiniz belli değildir. Yani kim olduğunuzun bilinmesi söz konusu değildir. Bu analizi kabul etmeyebilir veya bazı araçları kullanarak engelleyebilirsiniz. Bu konudaki ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki gizlilik beyanında bulabilirsiniz.

Bu analizi kabul etmeyebilirsiniz. Bu kabul etmeme işlemini nasıl yapacağınız hakkında bu veri koruma beyanında sizi bilgilendireceğiz.

2. Genel Bilgiler ve Zorunlu Bilgilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması

Bu web sitesinin işleticileri kişisel bilgilerinizi çok ciddi bir şekilde korurlar. Kişisel bilgilerinizin gizliliğini kişisel verileri koruma mevzuatı ve bu kişisel verileri koruma beyanına uygun olarak koruruz.

Web sitemizi kullanırsanız çeşitli kişisel verileriniz toplanacaktır. Kişisel veri kişisel olarak kimliğinizi belirleyebilecek veri anlamına gelir. Bu Gizlilik Politikası hangi bilgilerin toplandığı ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığını açıklar. Ayrıca bu işlemlerin hangi amaçla yapıldığı hakkında bilgi verir.

Size ayrıca internet üzerinden aktarılan verilerin (örneğin e-posta ile iletişim kurmak) bazı güvenlik açıklarına maruz kalabileceğini hatırlatırız. Üçüncü kişilerin erişimine karşı tam bir koruma mümkün değildir.

Web sitemizde kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili sorumlu kişi:

Daniel van der Vorst
Petermax-Müller-Straße 3
30880 Hanover, Almanya
telefon: +49 511 54523620
E-Posta: contact@recalo.com

Sorumlu kişi, kişisel verilerin (örneğin ad-soyadı, e-posta adresleri) işlenme amaçları ve araçları hakkında yalnız başına veya başkalarıyla birlikte müştereken karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Veri işleme rızanızın geri alınması

Çoğu veri işleme işlemi sadece açık rızanız ile mümkün olabilir. Verdiğiniz rızayı her zaman geri alabilirsiniz. Bunun için, bize göndereceğiniz gayri resmi bir e-posta bildirimi yeterlidir. Bununla birlikte, geri almaya kadar gerçekleştirilen veri işlemesinin yasallığı geri almadan etkilenmez.

Sorumlu Denetim Makamına Başvuru Hakkı

Veri koruma kanununun ihlal edilmesi halinde, veri sahibinin yetkili denetim makamına şikâyette bulunma hakkı vardır. Yetkili denemi makamı, şirketimizin merkezinin bulunduğu federal eyaletteki veri koruma görevlisidir. Veri koruma görevlilerinin listesi ve iletişim bilgileri aşağıdaki linkte bulunabilir:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Verileri aktarma hakkı

Otomatik olarak işlediğimiz verileri rızanız esasında veya size veya ortak üçüncü bir kişiye devredilen bir sözleşmeyi gerçekleştirmeniz karşılığında makine tarafından okunabilir formatta sahip olma hakkınız vardır. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep etmeniz halinde, bu talep ancak teknik olarak mümkün olduğu kadar gerçekleştirilebilir.

SSL veya TLS Şifrelemesi

Bu site, güvenlik nedenleriyle ve bize site işleticisi olarak gönderdiğiniz emirler veya talepler gibi gizli içeriğin aktarılmasını korumak için SSL veya TLS şifrelemesi kullanır. Şifrelenmiş bağlantının kullanıldığını tarayıcınızın adres satırının http://’den https://’ye dönüşmesinden ve tarayıcı satırındaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SLL veya TLS şifrelemesi etkinleştirildiğinde, bize aktardığınız verilerin üçüncü kişiler tarafından okunması mümkün değildir.

Bilgi Alma, Engelleme, Silme

Geçerli yasal hükümler çerçevesinde, her zaman saklanan kişisel verileriniz hakkında ücretsiz olarak bilgi alma hakkınız vardır ve gerektiği durumlarda bu verileri düzeltme, engelleme veya silme hakkına sahipsiniz.  Künyede verilen adres üzerinden bu konuda bizimle her zaman iletişime geçebilir ve ayrıca veri korunması hakkında başka sorular sorabilirsiniz

Reklam E-Postalarını Kabul Etmeme

Biz bu beyan ile talep edilmemiş reklam ve bilgi malzemesi gönderilerek künye yükümlülüğü çerçevesinde yayınlanan iletişim bilgilerimizin kullanılmasını kabul etmiyoruz. Bu web sitesinin işleticileri, talep edilmemiş e-postaların atılmasına veya spam veya diğer benzer reklam malzemesi e-postaları atılmasına karşı hukuki yollara başvurma hakkını açıkça saklı tutar.

3. Web sitesi çerezleri üzerinden veri elde edilmesi

Internet sayfalarının bazıları çerez adı verilen araçlar kullanır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler web sitemizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli kılar. Çerezler tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanan küçük metin dosyalarıdır. Kullandığımız çerezlerden çoğu “oturum çerezleri” adı verilen çerezlerdir. Bunlar ziyaretiniz sonunda otomatik olarak silinir. Bunun dışındaki çerezler onları silene kadar terminalinizde saklanmaya devam eder. Bu çerezler sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.

Eğer çerezlerin ayarlanması hakkında bilgi sahibi olmak ve çerezlere sadece özel durumlarda izin vermek, özel durumlarda çerezleri kabul etmek veya onları genel olarak engellemek ve tarayıcı kapatıldığında otomatik olarak silinmesini etkinleştirmek istiyorsanız tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa bu web sitesinin işlevselliği sınırlanabilir.

Elektronik iletişim süreci veya sizin tarafınızdan talep edilen bazı işlevlerin (örneğin alışveriş sepeti işlevi) sağlanması için gerekli olan çerezler GDPR (Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü) Madde 6 Paragraf 1-f esasında saklanır. Bu web sitesinin işleticilerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş hizmetler sunmak adına çerezlerin saklanmasında haklı bir menfaati vardır.  Başka çerezler (örneğin gezinme davranışınızı analiz eden çerezler) kullanılması halinde, bu çerezler için işbu veri koruma beyanındaki başka hükümler ayrı olarak uygulanacaktır.

Sunucu Günlük Dosyaları

Bu sayfaların sağlayıcısı otomatik olarak tarayıcınızın bize otomatik olarak aktardığı sunucu günlük dosyaları adı verilen araçlardaki bilgileri toplar ve saklar.

Toplanan ve saklanan veriler şunlardır:

  • İşletme sisteminde kullanılan tarayıcı türü ve
  • Tarayıcı sürümü
  • Yönlendiren URL
  • Erişim yapan bilgisayarın adı
  • Sunucu talebinin zamanı
  • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla karıştırılmaz. Bu veri işlemesinin yasal dayanağı bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için veri işlenmesine izin veren GDPR Madde 6 Paragraf 1-f’dir.

İletişim Formu

Bize iletişim formu üzerinden sorgular gönderirseniz,  verdiğiniz iletişim bilgileri de dâhil olmak üzere sorgunuzun ayrıntıları sorgunun işlenmesi amacıyla ve sonradan başka sorgular olması durumuna karşın tarafımızca saklanır. Bu veriler rızanız olmadan aktarılmaz. Bundan dolayı, İletişim formuna girilen verilerin işlenmesi münhasıran rızanıza dayanarak gerçekleştirilir (GDRP, Madde 1. Paragraf 1-a). Bu rızayı her zaman geri alabilirsiniz. Bunun için, bize göndereceğiniz gayri resmi bir e-posta bildirimi yeterli olacaktır. Geri almaya kadar gerçekleştirilen veri işleme operasyonlarının yasallığı geri almadan etkilenmez.

İletişim formuna girdiğiniz veriler, verilerin silinmesini talep etmeniz, saklama için olan rızanızı geri almanız veya veri saklama amacının artık geçerli olmamasına (örneğin talebiniz işlendikten sonra) kadar bizde kalır. Özellikle muhafaza süreleri olmak üzere emredici yasal hükümler bu hususlardan etkilenmez.

4. Analiz Araçları ve Reklam

Google Analytics

Bu web sitesi Google Analytics web analizi hizmeti işlevlerini kullanır. Bu aracın sağlayıcısı 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde mukim Google Inc.’dır.

Google Analystics “çerez” adı verilen araçları kullanır. Bunlar bilgisayarınızda saklanan ve web sitesini kullanımınızın analizini mümkün kılan metin dosyalarıdır. Web sitesini kullanımınız hakkında çerezler tarafından üretilen bilgiler genel itibariyle Google’a aktarılır ve onlar tarafından ABD’deki sunucularda saklanır.

Google Analystics çerezleri GDPR Madde 6 Paragraf 1-f esasında saklanır. Web sitesi işleticisinin web sitesini ve reklamları optimize etmek adına kullanıcı davranışını analiz etmede haklı bir menfaati vardır.

IP’nin Anonim Hale Getirilmesi

Bu web sitesinde IP’yi anonim hale getirme işlevini etkin hale getirdik. Bunun sonucu, ABD’ye aktarmadan önce; Google, IP adresinizi Avrupa Birliği üye devletleri veya Avrupa Ekonomik Alanı Sözleşmesi’nin diğer imzacı devletleri içinde kısaltacaktır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresiniz ABD’deki Google sunucusuna aktarılacak ve orada kısaltılacaktır. Google, bu web sitesi işleticisinin adına web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi faaliyetleri üzerinde raporlar hazırlamak ve web sitesi işleticisine web sitesi faaliyetleri ve kullanımına ilişkin diğer hizmetleri sunmak için bu bilgileri kullanır. Tarayıcınızın Google Analytics bünyesinde gönderdiği IP adresi Google tarafından sağlanan başka verilerle karıştırılmaz.

Tarayıcı Eklentisi

Tarayıcınız üzerinde uygun ayarları seçerek çerez kullanımını reddedebilirsiniz. Bununla birlikte, bunu yaparsanız bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi hatırlatırız. Ayrıca, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

linkinde mevcut tarayıcı eklentisini indirerek ve yükleyerek Google’un web sitesini kullanımınıza (IP adresiniz de dahil) ilişkin çerezler tarafından üretilen verileri toplanmasını ve işlemesini engelleyebilirsiniz.

Veri Toplanmasını Kabul Etmeme

Aşağıdaki linke tıklayarak Google Analytics’in verilerinizi toplamasını engelleyebilirsiniz. Google Analystics’i Devre Dışı Bırak seçeneğiyle bu siteyi sonraki ziyaretlerinizde bilgilerinizin toplanmasını engelleyecek bir geri çevirme çerezi ayarı yapabilirsiniz.

Google Analytics’in kullanıcı verilerin nasıl kullandığına ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki linkte bulunan Google Gizlilik Politikasına bakabilirsiniz:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Sipariş Verilerinin İşlenmesi

Google ile sipariş verilerinin işlenmesi için bir sözleşme yaptık ve Google Analystics’i kullandığımızda Alman veri koruma makamlarının katı şartlarını tam olarak uyguluyoruz.

Google Analytics’in Demografik Özellikleri

Bu web sitesi Google Analytics’in “demografik özellikler” işlevini kullanır. Bu özellikler site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgileri hakkında bilgiler içeren raporların oluşturulmasını sağlar. Bu veriler Google tarafından yapılan ilgi alanlarıyla ilişkili reklamlardan ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan ziyaretçi verilerinden elde edilir. Bu bilgilerin özel bir kişi ile ilişkilendirilmesi mümkün değildir. Bu işlevi, Google Hesabınızdaki reklam ayarlarını kullanarak ya da “Veri Toplanmasını Kabul Etmeme” başlığı altında anlatıldığı gibi genel olarak Google Analytics’i verilerinizi toplamasını yasaklayarak her zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

WordPress Stats

Bu web sitesi WordPress Stats’ı istatistiksel olarak ziyaretçi erişimini değerlendirmek için kullanır. Bu aracın sağlayıcısı 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, ABD adresinde mukim Automattic Inc.’dir.

WordPress Stats bilgisayarınızda saklanan çerezler kullanılır. Bu çerezler siteyi kullanıcıların nasıl kullandığı analizi konusunda yardımcı olur. Çerezler tarafından üretilen web sitemizi kullanımınıza ilişkin bilgiler ABD’deki sunucularda saklanır. İşlenme sonrası ve saklama öncesi IP adresiniz anonim hale getirilecektir.

WordPress Stats çerezleri silene kadar cihazınızda kalır.

WordPress Stats çerezleri GDPR Madde 6 Paragraf 1-f esasında saklanır. Web sitesi işleticisinin web sitesini ve reklamlarını optimize etmek adına kullanıcı davranışını anonim olarak analiz etmede haklı bir menfaati vardır. Eğer çerezlerin ayarlanması hakkında bilgi sahibi olmak ve çerezlere sadece özel durumlarda izin vermek, özel durumlarda çerezleri kabul etmek veya onları genel olarak engellemek ve tarayıcı kapatıldığında otomatik olarak silinmesini etkinleştirmek istiyorsanız tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa bu web sitesinin işlevselliği sınırlanabilir.

Aşağıdaki linkten geri çevirme çerezi koyarak sonraki ziyaretlerinizde verilerinizin toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmeyebilirsiniz:

Twitter

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.
Mehr erfahren

Inhalt laden

Çerezleri bilgisayarınızdan silerseniz geri çevirme çerezini yeniden ayarlamanız gerekir.

Google Analytics Remarketing

Web sitelerimiz Google AdWords ve Google DoubleClick’in cihazlar arası özellikleri ile birlikte Google Analytics Remarketing’i kullanır. Bu aracın sağlayıcısı 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde mukim Google Inc.’dir.

Bu özellik Analytics Remarketing’e reklam yapılan hedef gruplarını Google AdWords ve Google DoubleClick’in cihazlar arası özellikleri ile ilişkilendirmesini sağlar. Bu sayede, bir cihazdaki (örneğin cep telefonu) önceki kullanım ve gezinme davranışınıza bağlı olarak size uyumlanmış olan ilgi alanlarınızla ilişkili kişileştirilmiş reklam mesajları başka cihazlarınızda gösterilebilir.

Eğer buna rıza vermiş iseniz Google, web ve uygulama tarayıcı geçmişinizi Google Hesabınız ile bu amaç için ilişkilendirir. Bu sayede, aynı kişileştirilmiş reklam mesajları Google Hesabınızla oturum açtığınız her cihazda gösterilebilir.

Bu özelliği desteklemek üzere, Google Analytics cihazlar arası reklamların hedef kitlesini tanımlamak ve oluşturmak için Google Analytics verileriyle geçici olarak ilişkilendirilen Google tarafından doğrulanmış kullanıcı kimliklerini toplar.

Aşağıdaki linki kullanarak Google Hesabınızdaki kişileştirilmiş reklamlar seçeneğini devre dışı bırakarak cihazlar arası yeniden pazarlama/hedefleme özelliğini sürekli olarak devre dışı bırakabilirsiniz:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Google Hesabınızdan toplanan veriler ancak rızanız esasında toplanır. GDPR Madde 6 Paragraf 1-a uyarınca bu rızayı verebilir veya geri alabilirsiniz. Google Hesabınızdan toplanmayan veri toplama süreçleri olması durumunda (örneğin Google Hesabınız olmaması veya veri toplanmasını kabul etmemeniz), veri toplaması GDPR Madde 6 Paragraf 1-f esasında gerçekleştirilir. Buna göre, haklı menfaat web sitesi operatörünün reklamcılık amaçlarıyla web sitesi ziyaretçilerinin anonim analizindeki menfaatinden doğar.

Daha fazla bilgiyi ve veri koruma mevzuatı düzenlemelerini aşağıdaki linkteki Google veri koruma beyanında bulabilirsiniz:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA’yı (bundan sonra reCAPTCHA denilecektir) web sitelerimizde kullanırız. Bu aracın sağlayıcısı 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde mukim Google Inc.’dır.

reCAPTCHA ‘nın amacı, web sitelerimizdeki veri girdilerinin (örneğin bir iletişim formundaki) bir kişi tarafında mı yoksa otomatik program tarafından mı yapıldığını kontrol etmektir. Bu amaçla reCAPTCHA  çeşitli özellikleri kullanarak web sitesi kullanıcısının davranışını analiz eder. Bu analiz web sitesi kullanıcısı web sitesine girer girmez başlar. reCAPTCHA analiz yapmak için çeşitli bilgileri (örneğin IP adresi, web site ziyaretçisinin kalma süresi ve kullanıcı tarafından yapılan fare hareketleri) değerlendirir. Bu analiz sırasında toplanan veriler Google’a gönderilir.

reCAPTCHA analizi tamamen arka planda çalışır. Web sitesi ziyaretçileri analizin gerçekleştiriliyor olduğunu konusunda bilgilendirilmezler.

Veri işlemesi GDPR Madde 6 Paragraf 1-f esasında yapılır. Web sitesi operatörünün kötü niyetli otomatik casusluğa ve spamlara karşı web sitesini korumada haklı menfaati vardır. Google reCAPTCHA ve Google gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere bakabilirsiniz:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/  ve https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

5. Eklentiler ve Araçlar

Google Web Fonts

Bu web sitesi Google tarafından sağlanan web fontları adı verilen araçlar kullanır. Bir sayfayı açtığınızda, tarayıcınız metinleri ve fontları doğru bir şekilde gösterebilmek için tarayıcı önbelleğine gerekli web fontlarını yükler. Kullandığınız tarayıcı bu amacı gerçekleştirebilmek için Google sunucularına bağlanmak zorundadır. Bu bağlantı ile Google, IP adresinizin web sitemize erişim sağlamak için kullanıldığını bilebilir. Google Web Fonts’ı kullanmak çevrimiçi hizmetlerimizin tek tip ve çekici gösterilmesi adına menfaatimizedir. Bu da GDPR Madde 6 Paragraf 1-f anlamında haklı bir menfaat teşkil eder.

Tarayıcınız web fontlarını desteklemezse bilgisayarınız standart bir font kullanır. Google Web Fonts hakkındaki daha fazla bilgi aşağıdaki linklerde bulunabilir:

https://developers.google.com/fonts/faq and in Google Gizlilik Politikası: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Maps

Bu web sitesi bir API (Uygulama Programlama Arayüzü) yoluyla Google Maps harita hizmetini kullanır. Bu aracın sağlayıcısı 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, adresinde mukim Google Inc.’dır.

Google Maps özelliklerini kullanabilmek için IP adresinizin saklanması gereklidir. Bu bilgi genellikle ABD’deki bir Google sunucuna aktarılır ve orada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısı bu veri aktarımı üzerine hiçbir etkisi yoktur. Google Maps’in kullanımı çevrimiçi web sitemizin çekici bir gösterimi ve web sitesinde gösterdiğimiz yerlerin kolayca konumlanması adına menfaatimizedir. . Bu da GDPR Madde 6 Paragraf 1-f anlamında haklı bir menfaat teşkil eder.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki linkteki Google veri koruma beyanında bulabilirsiniz:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

+49 5102 7309720contact@recalo.com