Skip to main content
RECALO GmbH

Sorumluluk Reddi Beyanı

İçerikler için Sorumluluk

Web sitesindeki kendi içeriklerimiz için TMG (Almanya Telemedya Kanunu) Madde 7-1 ve genel hükümlere göre bir hizmet sağlayıcısı olarak sorumluyuz. TMG 8-10’a göre, aktarılan ve saklanan üçüncü kişi bilgilerini izlemekle ve yasa dışı faaliyetler gösteren durumları araştırmak ile yükümlü değiliz. Fakat genel mevzuata göre bilgileri kaldırma ve engelleme yükümlülüğümüz saklıdır. Bu anlamdaki sorumluluk da ancak yasaların somut ihlalini bilme zamanından itibaren geçerlidir. Bu ihlalleri öğrenir öğrenmez derhal içeriği kaldırırız.

Linkler için Sorumluluk

Web sitemiz, içerikleri üzerinde hiçbir etkimiz olmayan üçüncü kişilerin dış web sitelerine linkler içerir. Bu dış içerikleri için hiçbir sorumluluğumuz yoktur. Linkleri verilmiş web siteleri için sorumluluk her zaman bu web sitelerinin ilgili sağlayıcıları veya işleticileri olacaktır. Link verilen sayfalar link verme anında muhtemel yasa ihlallerine karşı kontrol edilir. Bu anda eğer yasa dışı içerikler tespit edilemezse, sonradan somut bir ihlal kanıtı olmadan linki verilmiş sayfaların sürekli kontrolü makul değildir. Yasa ihlallerinin farkına varır varmaz bu linkleri derhal kaldırırız.

Telif Hakkı

Bu web sitesinde web sitesi operatörleri tarafından oluşturulan içerikler ve yapılan işler Alman telif hakkı kanununa tabidir. Bu materyallerin telif kanunu kapsamı dışında kopyalanması, işlenmesi, dağıtılması ve herhangi bir şekilde ticarileştirilmesi bunların sahibinin veya yaratıcısının önceden alınmış yazılı rızasını gerektirir. Bu web sitesinin sayfalarının indirilmesine ve kopyalarına ancak özel, ticari olmayan kullanım için izin verilir. Bu sitedeki işletici tarafından oluşturulmayan içerikler için üçüncü kişilerin teklif haklarına saygı duyulur. Bu içeriklerin üçüncü kişilere ait olduğu özellikle belirtilir. Buna rağmen, herhangi bir telif ihlalinin farkına varırsanız, bunu bize bildirmenizi isteriz. Bu ihlallerin farkına varır varmaz içerikleri derhal kaldırırız.